Đồng Tháp: Độc đáo mô hình "2 in 1" sống chung với lũ

Nông dân vùng đầu nguồn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã có thêm nguồn thu nhập khá từ con cá đồng tự nhiên, từ mô hình tiểu dự án: "Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững" thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười.

Đồng Tháp: Độc đáo mô hình "2 in 1" sống chung với lũ

Đồng Tháp: Độc đáo mô hình "2 in 1" sống chung với lũ