Sóc Trăng áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ tiêu thụ lúa cho nông dân vùng đỏ

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến cho việc tiêu thụ lúa Hè Thu của nông dân tỉnh Sóc Trăng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nông dân nằm trong vùng bị phong tỏa. Không để lúa tới kỳ thu hoạch nhưng vẫn nằm trên đồng hay ứ đọng, tỉnh Sóc Trăng đang áp dụng nhiều biện pháp để hỗ trợ tiêu thụ lúa cho bà con nông dân.

Sóc Trăng áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ tiêu thụ lúa cho nông dân vùng đỏ

Sóc Trăng áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ tiêu thụ lúa cho nông dân vùng đỏ