Đồng Tháp: Mô hình nuôi ếch kết hợp nuôi vịt an toàn cho cuộc sống ổn định

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) đã có nhiều cách làm hay, trong đó có mô hình nuôi ếch kết hợp với nuôi vịt an toàn, mang lại hiệu quả.

Đồng Tháp: Mô hình nuôi ếch kết hợp nuôi vịt an toàn cho cuộc sống ổn định

Đồng Tháp: Mô hình nuôi ếch kết hợp nuôi vịt an toàn cho cuộc sống ổn định