Đồng Tháp: Được bao bọc bởi sông Tiền, nhưng vì sao nông dân Hồng Ngự vẫn phải khai thác nước ngầm sản xuất nông nghiệp?

Những năm gần đây, nhiều diện tích canh tác được xã Long Khánh A và Long Khánh B (Đồng Tháp) chuyển đổi sang trồng cây ăn trái có giá trị cao. Tuy nhiên, dù địa hình là bãi bồi được bao bọc bởi sông Tiền, nhưng việc dẫn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Đồng Tháp: Được bao bọc bởi sông Tiền, nhưng vì sao nông dân Hồng Ngự vẫn phải khai thác nước ngầm sản xuất nông nghiệp?

Đồng Tháp: Được bao bọc bởi sông Tiền, nhưng vì sao nông dân Hồng Ngự vẫn phải khai thác nước ngầm sản xuất nông nghiệp?