Đồng Tháp: Người dân chung tay ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Đến nay, tỉnh Đồng Tháp vẫn đang kiểm soát tốt tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại tuyến biên giới và ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, để có được kết quả này, bên cạnh những nỗ lực của ngành chức năng thì không thể không nhắc đến những hỗ trợ của người dân.

Đồng Tháp: Người dân chung tay chặn xuất nhập cảnh trái phép

Đồng Tháp: Người dân chung tay chặn xuất nhập cảnh trái phép