Đồng Tháp: Phát triển mô hình trồng nho thân gỗ, ông nông dân thu về mỗi năm vài trăm triệu đồng

Được người quen ở Hà Nội cho 4 cây nho thân gỗ từ vài năm trước. Đến nay, ông Nguyễn Văn Dũng (xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã phát triển thành mô hình trồng nho thân gỗ, không chỉ thu hoạch quả mà ông còn ươm giống cây trồng để bán, cho thu nhập mỗi năm vài trăm triệu đồng.

Đồng Tháp: Phát triển mô hình trồng nho thân gỗ, ông nông dân thu về mỗi năm vài trăm triệu đồng

Đồng Tháp: Phát triển mô hình trồng nho thân gỗ, ông nông dân thu về mỗi năm vài trăm triệu đồng