Đồng Tháp: Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống hoa

Kỹ thuật nuôi cấy mô trong sản xuất cây giống đặc biệt là đối với hoa, kiểng sẽ giúp sản xuất cây giống với số lượng lớn trong thời gian ngắn, chỉ từ một bộ phận của cây qua nuôi cấy mô sẽ cho ra hàng ngàn cây giống.
Đồng Tháp: Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống hoa
Sản xuất cây giống với số lượng lớn trong thời gian ngắn bằng phương pháp nuôi cấy mô

Sản xuất cây giống với số lượng lớn trong thời gian ngắn bằng phương pháp nuôi cấy mô

Clip: Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống hoa tại Đồng Tháp