Đồng Tháp: Vì sao nông dân chưa mặn mà với bảo hiểm cây lúa?

Sau khi triển khai giai đoạn thí điểm giai đoạn từ 2011-2013, cho đến nay, chính sách bảo hiểm nông nghiệp trên cây lúa tại Đồng Tháp, một tỉnh có diện tích và sản lượng lúa đứng hàng đầu cả nước lại chưa có kết quả như mong muốn, phóng sự sau sẽ hé lộ một phần nguyên nhân vì sao người dân chưa mặn mà với chính sách này.

Đồng Tháp: Vì sao nông dân chưa mặn mà với bảo hiểm cây lúa?

Đồng Tháp: Vì sao nông dân chưa mặn mà với bảo hiểm cây lúa?