Dùng lồng nhựa nuôi cá bớp, tôm hùm: Vừa thu lời lớn, vừa chống phá rừng

Sử dụng lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE đang là một mô hình phổ biến tại Khánh Hòa. Cá bớp, cá chim và tôm hùm được nuôi bằng lồng nhựa phát triển nhanh hơn, tỷ lệ sống cao hơn và đặc biệt, lồng nuôi này chịu được sóng to gió lớn, áp dụng dễ dàng và hạn chế được tình trạng phá rừng lấy gỗ để làm bè nuôi.

Dùng lồng nhựa nuôi cá bớp, tôm hùm Vừa thu lời lớn, vừa chống phá rừng