Được mùa mất giá, 1kg xoài Đồng Nai cuối vụ giá chỉ còn 3.000 đồng

Không thoát khỏi cảnh được mùa mất giá, hiện giá xoài rơi xuống tận đáy, chỉ còn khoảng 3.000 đồng/kg, có nơi thu mua 1.500 đồng/kg. Nhiều nông dân ở Đồng Nai than ngắn thở dài vì lo mùa xoài thua lỗ.

Được mùa mất giá, 1kg xoài Đồng Nai cuối vụ giá chỉ còn 3.000 đồng

Được mùa mất giá, 1kg xoài Đồng Nai cuối vụ giá chỉ còn 3.000 đồng.