Chuyển động Nhà nông 25/5: Nông dân Lào Cai đứng ngồi không yên vì ngô không tạo hạt

Nông dân Lào Cai đứng ngồi không yên vì ngô không tạo hạt; Thêm nhiều mã số vùng trồng sầu riêng được xuất khẩu vào Trung Quốc; Người dân Bắc Hà nhộn nhịp thu hoạch mận tam hoa… là những tin chính trong Chuyển động Nhà nông hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 25/5: Nông dân Lào Cai đứng ngồi không yên vì ngô không tạo hạt

Chuyển động Nhà nông 25/5.