Gần 4.000 tàu cá ở Hà Tĩnh đã trú ẩn an toàn trước khi bão số 8 đổ bộ

Đến chiều 13/10, các hộ nuôi trồng thủy sản, các tầu đánh cá của ngư dân tại Hà Tĩnh đã cấp tốc được gia cố, chằng chéo, đưa vào nơi trú ẩn an toàn trước khi bão số 8 được dự báo sẽ đổ bộ vào đêm nay.

Gần 4.000 tàu cá ở Hà Tĩnh đã trú ẩn an toàn trước khi bão số 8 đổ bộ.