Tin liên quan

Nước sông Bứa dâng cao, Phú Thọ phát lệnh báo động số II

Ứng phó mưa lớn, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, Ban chỉ đạo Quốc gia gửi công văn khẩn