Gạo ST25: Thật giả lẫn lộn trên thị trường, người tiêu dùng như lạc vào ma trận

Nhiều sản phẩm, đặc biệt là những mặt hàng tiêu dùng, sau khi tham gia những cuộc thi có giải thưởng sẽ được gắn lên thương hiệu và lập tức gây sốt trên thị trường. Một trong số những sản phẩm đó có gạo ST25 bị mao danh làm giả, xuất hiện tràn lan tại thị trường trong nước, khiến người tiêu dùng không biết đây là thật là giả.

Gạo ST25: Thật giả lẫn lộn trên thị trường, người tiêu dùng như lạc vào ma trận

Gạo ST25: Thật giả lẫn lộn trên thị trường, người tiêu dùng như lạc vào ma trận