Nuôi loài đặc sản rong chơi tối ngày ở ao bèo, anh thanh niên thu chục triệu đồng mỗi tháng

Phát huy tính xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, nhất là phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế, anh Phan Châu Quận (ấp Mỹ Luận, xã Mỹ Thạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) với tính cần cù, ham học hỏi đã ứng dụng hiệu quả mô hình nuôi ốc bươu đen, phát triển kinh tế.

Nuôi loài đặc sản rong chơi tối ngày ở ao bèo, anh thanh niên thu chục triệu đồng mỗi tháng

Nuôi loài đặc sản rong chơi tối ngày ở ao bèo, anh thanh niên thu chục triệu đồng mỗi tháng