Giá thịt dê, cừu rớt thảm, người chăn nuôi Ninh Thuận ngậm ngùi nuôi "báo cô"

Giá dê, cừu tại Ninh Thuận “lao dốc không phanh” khiến người nuôi thua lỗ nặng nề, có nguy cơ phải nuôi báo cô vì tiền bán dê thịt không đủ chi trả thức ăn và công chăm sóc.

Giá thịt dê, cừu rớt thảm, người chăn nuôi Ninh Thuận ngậm ngùi nuôi "báo cô"

Giá thịt dê, cừu rớt thảm, người chăn nuôi Ninh Thuận ngậm ngùi nuôi "báo cô"