Video: Giải báo chí toàn quốc viết về "Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam" - sân chơi hấp dẫn của người cầm bút

Giải báo chí toàn quốc viết về "Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam" là diễn đàn để các cây bút chuyên và không chuyên, gồm các nhà báo, chuyên gia, bạn đọc viết, phản ánh toàn diện về các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay.

Giải báo chí toàn quốc viết về "Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam" - sân chơi hấp dẫn của người cầm bút