Video: Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2023 tôn vinh 163 nông dân xuất sắc, HTX tiêu biểu

Hoạt động trọng tâm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2023 chính là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu cho 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và 63 Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc do Hội NDVN tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2023 tôn vinh 163 nông dân xuất sắc, HTX tiêu biểu