Tin liên quan

GÓC CHUYÊN GIA: Một số lưu ý khi chọn giống cây nhãn

Chuyển động Nhà nông 19/2: Nhiều diện tích lúa đông xuân khu vực Trà Vinh, Vĩnh Long bị nhiễm sâu bệnh

GÓC CHUYÊN GIA: Lợi ích của nhà màng đối với mô hình trồng dưa lưới

GÓC CHUYÊN GIA: Thời gian thích hợp thụ phấn cho hoa dưa lưới

GÓC CHUYÊN GIA: Một số lưu ý khi bón phân cho cây dưa lưới