Hậu Giang: Giữ gìn nét đẹp nghề dỡ chà bắt cá trên sông

Thời điểm này, mực nước trên các sông thấp dần, đây cũng là lúc người dân dỡ chà bắt cá, sau thời gian dẫn dụ cá đến trú ngụ, sinh sản. Hiện nay, cá đồng không còn phong phú như trước kia, nhưng người dân ở Hậu Giang vẫn giữ nghề dỡ chà bắt cá như gìn giữ một nét đẹp văn hóa truyền thống của cha ông để lại.
Hậu Giang: Giữ gìn nét đẹp nghề dỡ chà bắt cá trên sông

Hậu Giang: Giữ gìn nét đẹp nghề dỡ chà bắt cá trên sông