Hậu Giang: Nhân rộng mô hình trồng lúa hữu cơ

Tỉnh Hậu Giang chuyển giao khoa học kỹ thuật và đào tạo cho bà con nông dân mô hình trồng lúa hữu cơ và nhân rộng trên toàn toàn tỉnh.

Hậu Giang: Nhân rộng mô hình trồng lúa hữu cơ

Nhân rộng mô hình trồng lúa hữu cơ