Lâm Đồng: Ông nông dân thử nghiệm mô hình trồng rau bó xôi theo hướng hữu cơ cho thu nhập ổn định

Tháng 4 vừa qua, một mô hình trồng rau bó xôi hữu cơ đã được ngành nông nghiệp Lâm Đồng triển khai. Đây là hướng đầu tư giúp nhà nông nâng cao chất lượng nông sản, thuận tiện cho việc liên kết, tìm đầu ra.

Lâm Đồng: Ông nông dân thử nghiệm mô hình trồng rau bó xôi theo hướng hữu cơ cho thu nhập ổn định

Lâm Đồng: Ông nông dân thử nghiệm mô hình trồng rau bó xôi theo hướng hữu cơ cho thu nhập ổn định