Yên Bái triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trong khám chữa bệnh

Chiều ngày 30/8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị công bố thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử. Việc thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử giúp cho bệnh viện quản lý, điều hành, cải cách quy trình khám chữa bệnh công khai, minh bạch, quy trình khám chữa bệnh thuận tiện, chính xác.

Hồ sơ bệnh án điện tử giúp gì cho người bệnh ở Yên Bái.