Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 ở Yên Bái: Từ người bị coi là "thằng không ra gì" đến tỷ phú trồng quế

Tại một điểm giao dịch của một ngân hàng bỗng lao xao khi Giàng A Sáu đặt tải tiền xuống sàn nhà, thủng thẳng bảo: "Cán bộ cho mình gửi bốn tỷ nhé! Vừa bán đồi quế". Đó là câu chuyện mọi người vẫn chia sẻ khi nhắc đến Giàng A Sáu - anh nông dân tỷ phú trồng quế người Mông, một Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 ở Yên Bái, từ "thằng không ra gì" đến tỷ phú trồng quế