Hòa Bình: Người dân rốn nghèo Nánh Nghê khấm khá nhờ nuôi dê

Từ nguồn vốn hỗ trợ ban đầu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giúp người dân nghèo ở xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình có điều kiện mua dê sinh sản về nuôi; qua đó thoát được nghèo và từng bước vươn lên làm giàu.

Người dân rốn nghèo Nánh Nghê khấm khá nhờ nuôi dê