ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN VIII: Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã sẵn sàng cho Đại hội

Tính đến hết quý II, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã chuẩn bị mọi điều kiện cho thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028.


Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã chuẩn bị mọi điều kiện, sẵn sàng cho Đại hội, đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028. Clip: Chiến Hoàng