Đại hội đại biểu Hội Nông dân khoá X: Ông Đỗ Trần Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang

Sáng 16/8, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng diễn ra. Ông Đỗ Trần Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân khoá X: Ông Đỗ Trần Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang