Hưng Yên: Dự báo vụ nhãn năm 2021 được mùa, cho sản lượng cao

Do trình độ thâm canh, chăm sóc nhãn của các nhà vườn ngày một tiến bộ, kết hợp với thời tiết thuận lợi cho nhãn ra lộc và ra hoa nên hầu hết các HTX sản xuất nhãn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đều nhận định vụ nhãn năm 2021 sẽ được mùa, cho sản lượng cao.

Hưng Yên: Dự báo vụ nhãn năm 2021 được mùa, cho sản lượng cao

Hưng Yên: Dự báo vụ nhãn năm 2021 được mùa, cho sản lượng cao

Xuất phát từ nhu cầu của thị trường sử dụng các giống nhãn đặc sản, nên các thành viên của HTX nhãn lồng Bảo Tiến (thôn Bình Lăng, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đã đưa các giống nhãn siêu ngọt đường phèn T2, T6 vào trồng.

Hưng Yên: Dự báo vụ nhãn năm 2021 được mùa, cho sản lượng cao - Ảnh 2.

Vườn nhãn sớm của HTX nhãn lồng Bảo Tiến (thôn Bình Lăng, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Để phù hợp với nhu cầu của thị trường và để nhãn bán được với giá cao, hiện tại HTX đã hướng dẫn các thành viên sản xuất dải vụ theo cả 3 chà: chà sớm, chà trung và chà muộn, trong đó chà nhãn sớm đã có tỷ lệ ra hoa 100% diện tích.

Toàn tỉnh có gần 4.500 hecta nhãn, tập trung ở thành phố Hưng Yên, huyện Khoái Châu, huyện Tiên Lữ, huyện Tiên Động, do thời tiết khá thuận lợi và người dân trong tỉnh đã có kinh nghiệm, biết áp dụng KHKT vào chăm sóc nên năm nay tỷ lệ nhãn ra hoa dự báo đạt từ 80% - 100%.

Hưng Yên: Dự báo vụ nhãn năm 2021 được mùa, cho sản lượng cao - Ảnh 3.

Tuy nhiên, để nhãn đạt tỷ lệ đậu quả cao, bà con nông dân cần tiến hành các biện pháp chăm sóc bón bổ sung cho nhãn bằng phân bón qua lá hoặc phân chuồng hoai mục, tuyệt đối không được bón các loại phân bón đa lượng NPK cho đến khi kết thúc quá trình đậu quả.