Huyện miền núi đặc biệt khó khăn tìm hướng hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, nhưng Chiềng Khoang lại có điều kiện tự nhiên thuận lợi phát triển nông nghiệp, đặc biệt trong chăn nuôi. Từ đó, huyện Quỳnh Nhai đã chú trọng vận động nông dân đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Huyện miền núi đặc biệt khó khăn tìm hướng hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế