Loại quả tròn tròn "dày vỏ, vàng lòng" được chứng nhận VietGap, gắn tem truy suất nguồn gốc, nông dân vui mừng phấn khởi

Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Nông đã triển khai mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, được cấp giấy chứng nhận VietGap và tem truy suất nguồn gốc đối với cây bơ bút tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong. Bà con cũng tích cực ứng dụng KHKT đem lại những những sản phẩm chất lượng cung ứng thị trường.

Loại quả tròn tròn "dày vỏ, vàng lòng" được chứng nhận VietGap, gắn tem truy suất nguồn gốc, nông dân vui mừng phấn khởi

Loại quả tròn tròn "dày vỏ, vàng lòng" được chứng nhận VietGap, gắn tem truy suất nguồn gốc, nông dân vui mừng phấn khởi