Khánh Hòa: Mía tím, rau củ quả… “cháy hàng”

Sau thời gian ngắn trưng bày các loại nông sản và hải sản tại các điểm trên địa bàn huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) thì nhiều mặt hàng chỉ trong thời gian ngắn đã bán sạch cho các khách hàng.

Khánh Hòa: Mía tím, rau củ quả… “cháy hàng”.