Khò đất, dùng găm thép làm nhà màng: Khoa học kỹ thuật giúp nông dân Đan Phượng đổi đời

Với hệ thống nhà màng và phương pháp khò đất đốt sâu bệnh, chị Đặng Thị Cuối (huyện Đan Phượng, Hà Nội) chỉ cần gieo hạt rồi đóng cửa chờ đến ngày thu hoạch. Không tốn nhân công chăm sóc, không lo sợ sâu bệnh và thời tiết, mỗi tháng chị Cuối thu nhập trung bình 100 triệu đồng.

Khò đất, dùng găm thép làm nhà màng: Khoa học kỹ thuật giúp nông dân Đan Phượng đổi đời