Khoai lang trồng theo chuẩn VietGAP có gì đặc biệt?

Khoai lang trồng theo chuẩn VietGAP được 4 hộ nông dân ở HTX Mỹ Thái, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang thí điểm với 50 hecta. Sau thời gian trồng 5 tháng, so sánh với ruộng khoai trồng đối chứng, năng suất và lợi nhuận cao hơn hẳn so với cách trồng truyền thống.

Khoai lang trồng theo chuẩn VietGAP có gì đặc biệt?

Khoai lang trồng theo chuẩn VietGAP có gì đặc biệt?