Kiểm tra và khắc phục tình trạng cua Cà Mau chết bất thường trên diện rộng

Theo phản ánh của một số hộ nuôi tại Cà Mau, trước đó cua phát triển bình thường, nhưng khoảng 1 tháng gần đây thì xảy ra tình trạng cua chết không rõ nguyên nhân. UBND tỉnh đã yêu cầu các ban ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, khắc phục tình trạng cua nuôi kết hợp trong vuông tôm chết bất thường trên địa bàn.

Kiểm tra và khắc phục tình trạng cua Cà Mau chết bất thường trên diện rộng