Kiên Giang: HTX nông dân khoai lang ra đời, nhiều nông dân thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm

Trăn trở tìm cây trồng phù hợp, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ lúa sang trồng khoai lang cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Từ đó, HTX nông dân khoai lang của Kiên Giang đã ra đời, không chỉ góp phần chuyển đổi thành công mô hình sản xuất, mà còn giúp các thành viên thoát nghèo.

Kiên Giang: HTX nông dân khoai lang ra đời, nhiều nông dân thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm

Kiên Giang: HTX nông dân khoai lang ra đời, nhiều nông dân thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm