Kiên Giang: Nông dân An Biên nuôi tôm công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu

Trước tình hình biến đổi khí hậu những năm gần đây đã làm cho thời tiết, nhiệt độ môi trường thường xuyên thay đổi, gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của tôm. Để ứng phó với biến đổi khí hậu, nhiều hộ nuôi tôm đã áp dụng công nghệ cao vào nuôi tôm công nghiệp theo hình thức hai, ba giai đoạn, nâng cao hiệu quả.

Kiên Giang: Nông dân An Biên nuôi tôm công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu

Kiên Giang: Nông dân An Biên nuôi tôm công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu