Kiên Giang: Phát triển thương hiệu – nhãn hiệu tập thể hồ tiêu Hà Tiên, đảm bảo đầu ra, nông dân có thu nhập cao

Với đặc điểm khí hậu và thổ nhưỡng của vùng đất, hồ tiêu ở Hà Tiên có hương vị đặc trưng và được công nhận nhãn hiệu tập thể từ năm 2017. Tuy nhiên, hồ tiêu Hà Tiên đang gặp sự cạnh tranh từ nhiều loại sản phẩm hồ tiêu của các địa phương khác nên rất cần đến sự quảng bá, phát triển thương hiệu cho sản phẩm.

Kiên Giang: Phát triển thương hiệu – nhãn hiệu tập thể hồ tiêu Hà Tiên, đảm bảo đầu ra, nông dân có thu nhập cao

Kiên Giang: Phát triển thương hiệu – nhãn hiệu tập thể hồ tiêu Hà Tiên, đảm bảo đầu ra, nông dân có thu nhập cao