Kỹ thuật nuôi thỏ thả vườn: Kỹ thuật chọn con giống

Nuôi thỏ thả vườn là hướng chăn nuôi thỏ thịt được nhiều hộ gia đình lựa chọn, bởi mô hình này tận dụng được vườn rộng rãi, bà con không cần tốn kém chi phí xây chuồng trại và nhân công chăm sóc. Để mô hình nuôi thỏ thả vườn đạt hiệu quả cao, bà con nên biết cách chọn giống tốt để nuôi.

Kỹ thuật nuôi thỏ thả vườn: Kỹ thuật chọn con giống