Lai Châu: Nông dân huyện Sìn Hồ thoát nghèo nhờ nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội

Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã nỗ lực vượt khó, đồng hành cùng người dân. Nguồn vốn từ ngân hàng trở thành đòn bẩy giúp bà con có cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cán cân kinh tế giúp nông dân huyện Sìn Hồ ở Lai Châu thoát nghèo.

PGD Ngân hàng CSXH Sìn Hồ đồng hành cùng người dân

Thông qua triển khai 10 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn như cho vay hộ nghèo, học sinh sinh viên, hộ sản xuất kinh doanh, nhà ở, giải quyết việc làm… đến thời điểm này, Phòng Giao dịch Ngân hàng CHXH huyện Sìn Hồ đã cho tổng số hơn 12.000 hộ vay vốn với dư nợ trên 526 tỷ đồng.

Trong đó có trên 4 nghìn hộ nghèo, tạo điều kiện cho 93 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 2.113 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn cùng 30 nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ.

Từ các nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã góp phần quan trọng cùng các cấp chính quyền huyện Sìn Hồ thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Nổi bật là hết năm 2022, thu nhập bình quân đạt 35,5 triệu đồng/người, tăng 2 triệu đồng so với năm 2021; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo hết năm 2022 đạt 4,8%.