Lai Châu: Tuổi trẻ vùng cao Sìn Hồ phát huy sức trẻ xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", đoàn viên, thanh niên huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc của thanh niên, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tuổi trẻ vùng cao Sìn Hồ phát huy sức trẻ xây dựng nông thôn mới