Lâm Đồng: Mô hình chăn nuôi bò sữa cho hiệu quả cao của bác sĩ thú y

Xã Đạ Ròn và Xã Tu Tra (huyện Đơn Dương) là vùng chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao đầu tiên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tại địa phương này, ngoài các công ty lớn, nhiều trang trại đã ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi bò sữa nhằm nâng cao nâng suất, chất lượng sữa bò, bán được với giá cao.

Lâm Đồng: Mô hình chăn nuôi bò sữa cho hiệu quả cao của bác sĩ thú y

Lâm Đồng: Mô hình chăn nuôi bò sữa cho hiệu quả cao của bác sĩ thú y