Lâm Đồng: Mô hình tổ hợp tác sản xuất rau hữu cơ siêu sạch của đồng bào Churu

Năm 2016, nhiều gia đình đồng bào Churu (xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) thành lập tổ hợp tác Iem Gõh Chu Ru sản xuất rau siêu sạch. Sau công đoạn sơ chế, đóng gói, rau được chuyển đến tay người tiêu dùng ở thành phố Đà Lạt, TP HCM và trở thành nguồn thực phẩm sạch không thể thiếu trong bữa ăn của nhiều gia đình.

Lâm Đồng: Mô hình tổ hợp tác sản xuất rau hữu cơ siêu sạch của đồng bào Churu

Lâm Đồng: Mô hình tổ hợp tác sản xuất rau hữu cơ siêu sạch của đồng bào dân tộc Churu