Làng nghề thêu cờ Tổ quốc rộn ràng ngày lễ thống nhất non sông

Ngày 30/4, ngày những lá cờ Tổ quốc tung bay trên mọi miền đất nước, từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái. Làng nghề thêu cờ Từ Vân (Thường Tín, Hà Nội) tự hào đã đóng góp vào sắc đỏ ấy trong suốt hơn 80 năm qua.

Làng nghề thêu cờ Tổ quốc rộn ràng sắc đỏ trong ngày lễ 30/4

Video: Làng nghề thêu cờ Tổ quốc rộn ràng ngày lễ giải phóng