Lão nông hơn 50 năm gìn giữ truyền thống nuôi "sức kéo" cho nông nghiệp

Khi máy móc cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp ra đời, thì con trâu từ vị thế là đầu cơ nghiệp đã mờ nhạt dần, trâu ngày càng vắng bóng trên vùng đất Khánh Bình (tỉnh Cà Mau), vốn nổi tiếng nhiều trâu thì nay những gia đình nuôi trâu bầy hầu như không còn, mà chỉ còn người nuôi trâu lẻ.

Lão nông hơn 50 năm gìn giữ truyền thống nuôi "sức kéo" cho nông nghiệp

Lão nông hơn 50 năm gìn giữ truyền thống nuôi "sức kéo" cho nông nghiệp