Gặp lão nông hơn 70 tuổi bảo hành cho trái xoài Cao Lãnh

Một lão nông dù đã hơn 70 tuổi vẫn luôn tìm tòi học hỏi cái mới, kiên định, dám nghĩ dám làm, sản xuất theo hướng hữu cơ. Đặc biệt, lão nông này dám đảm bảo cho tất cả những trái xoài do chính mình làm ra với phía doanh nghiệp, mang đến cho những nông dân cùng hợp tác một con đường mới trong sản xuất nông sản sạch.

Gặp lão nông hơn 70 tuổi bảo hành cho trái xoài Cao Lãnh

Gặp lão nông hơn 70 tuổi bảo hành cho trái xoài Cao Lãnh