Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể nhiều điểm mới khiến nhiều du khách bất ngờ, thích thú

Những trải nghiệm mới lạ cùng những trầm tích văn hóa của vùng hồ Ba Bể (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) đã khiến du khách bất ngờ, thích thú khi dự phần trong Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể - lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

CLip: Du khách bất ngờ và thích thú khi dự Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể (Bắc Kạn)