Lễ phát động Quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ trái đất 2022

Sáng 23/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của các cơ quan đoàn thể, ban ngành và các tổ chức Quốc tế.

Lễ phát động Quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ trái đất 2022