Liên kết trồng cây nha đam với doanh nghiệp, nhiều nông dân Ninh Thuận thoát nghèo

Trước khi trở thành 1 trong 12 sản phẩm nông nghiệp đặc thù của Ninh Thuận, hiệu quả kinh tế từ cây nha đam không cao. Điều đó chỉ thay đổi khi nông dân liên kết cùng doanh nghiệp hoàn thiện chuỗi giá trị cây nha đam.

Liên kết trồng cây nha đam ở Ninh Thuận

Liên kết vào chuỗi giá trị, nông dân sống khỏe với cây nha đam.

Bà Trương Thị Phượng, người dân ở phường Văn Hải (TP.Phan Rang - Tháp Chàm) là một trong những nông dân sớm tham gia liên kết trồng cây nha đam cùng với doanh nghiệp trên địa bàn.

"Hiện doanh nghiệp đang thu mua lại từ nông dân với giá 2.800 đồng/kg, hiệu quả kinh tế từ cây nha đam cao hơn so với các loại cây trồng ngắn ngày khác", bà Phượng nói.

Bà Trương Thị Phượng tham gia liên kết trồng cây nha đam cùng với doanh nghiệp. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bà Trương Thị Phượng tham gia liên kết trồng cây nha đam cùng với doanh nghiệp. Ảnh: Nguyên Vỹ

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Ninh Thuận đánh giá, việc liên kết với doanh nghiệp, hình thành chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm đã mở ra cơ hội thoát nghèo cho khu vực nông thôn, miền núi. Đây là hướng đi đúng, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo hiệu quả cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.