Lúa hè thu khó phơi vì giãn cách: Càng chú trọng khâu bảo quản sau thu hoạch

Là một trong những vựa lúa lớn của Nghệ An, huyện Yên Thành luôn chú trọng công tác bảo quản lúa sau thu hoạch, nhất là vụ hè thu rất dễ gặp rủi ro do thời tiết. Năm nay lại thêm ảnh hưởng của Covid-19 nên công tác này càng được huyện quan tâm đặc biệt để hạn chế thấp nhất những thiệt hại cho bà con.

Clip: Huyện Yên Thành (Nghệ An) chú trọng khâu bảo quản lúa hè thu sau thu hoạch