Video: “Lúa ma” xuất hiện, chuyên gia hé lộ nguyên nhân

Theo Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc, từ năm 2019 đến nay, tại các tỉnh phía Bắc, tỷ lệ lúa cỏ ("lúa ma") trên đồng ruộng cũng như diện tích nhiễm tăng nhanh. Nguyên nhân xuất hiện "lúa ma" cũng được hé lộ.

“Lúa ma” xuất hiện, chuyên gia hé lộ nguyên nhân